Voorwoord

door maarten dees

We weten ons in ons land zeer gezegend. In dit jaarverslag valt te lezen hoe we als organisatie en zeer trouwe en vrijgevige achterban tot zegen konden zijn voor hen die we dienen.

Maarten Dees

Zegeningen tellen we. Niet alleen in het tellen van inkomsten of in het ervaren van welvaart, vrijheid en vrede. Maar ook hierin, dat we kunnen steunen op heilzame principes en procedures die de continuïteit van die zegeningen – voor zover wij mensen dat in de hand hebben – steeds bevorderen.

Wanneer ik iets schrijf voor ons werk, zoals dit voorwoord in ons jaarverslag en regelmatig in ons blad of in bijdragen in de pers, dan lezen deskundige medewerkers in het team van Stichting Open Doors mee en redigeren mijn vaak archaïsche en veel te lange zinnen. En wanneer we boekhouden en administratie voeren, dan doen we dat volgens degelijke procedures.

We helpen elkaar door toepassing van onder andere het ‘vier-ogen-principe’. Dat markeer ik als zegen. We zijn kwetsbare en feilbare mensen, maar door Gods genade aan elkaar gegeven om elkaar tot hand en voet te zijn. In het wereldwijde lichaam van Christus dienen we elkaar, dienen we het geheel vanuit de mogelijkheden en talenten die we individueel ontvingen.

En zo terugblikkend en mijmerend over 2022 tellen we onze zegeningen. De jaarrekening en de impactrapportages konden door deskundige medewerkers worden opgesteld. Met behulp van onder anderen de accountant kon worden zeker gesteld dat ons werk aan afgesproken geldende normen voldoet. Op deze wijze presenteren we in alle bescheidenheid en dienstbaarheid de resultaten van ons werk in 2022.
Aan God alle eer en dank. Dank voor de prachtige missie waarin wij worden betrokken. Dank voor onze trouwe achterban die biddend en gevend ons werk mogelijk maakte en ook in tijden van economische teruggang royaal bleef geven. Dank aan alle medewerkers en vrijwilligers die soms onder grote druk zich steeds geroepen wisten om te blijven dienen en geven.

We weten ons gezegend. Gezegend om tot zegen te zijn. Een kerkleider uit het Midden-Oosten zei het ons recent nog: in al die jaren dat we worden vervolgd, ten tijde van de onderdrukking door IS en ook nu, staan jullie naast ons. Dankzij jullie betrokkenheid weten we dat we niet alleen staan, zo houden we ‘t vol.

In 2022 overleed onze oprichter Anne van der Bijl, hij mocht thuis komen bij zijn hemelse Vader. Het werk wat hij mocht beginnen, gaat door. De kerk leeft, overleeft en houdt vol, groeit en is baken van hoop in deze verscheurde wereld.

Wat een zegen.