Mehr* uit India

Ziekenhuis India weigert behandeling aan christen

In het Indiase dorp waar Mehr* woont, brengt de keus om de Here Jezus te volgen risico’s mee. De dorpelingen zien Mehr als verrader, omdat ze het traditionele geloof de rug heeft toegekeerd.

“Ze brengt ongeluk, blijf bij haar uit de buurt”, fluisteren de dorpelingen tegen elkaar als Mehr voorbijkomt. Na een bidstond ziet ze vol afgrijzen hoe haar buren haar moeder en zus slaan. Ze twijfelt geen seconde en begint te rennen. Ik moet hen helpen, denkt ze, maar de woedende menigte keert zich nu tegen haar. Ze slaan haar genadeloos in elkaar. Mehr belandt in het ziekenhuis, maar het personeel wil haar niet behandelen. Lokale partners van Open Doors krijgen haar overplaatsing naar een ander ziekenhuis gedaan, zodat ze toch een medische behandeling krijgt en kan herstellen.  

* Schuilnaam 

Bekijk het verhaal van Mehr

Cijfers uit india

begunstigden met Bijbels, trainingen, noodhulp en pleitbezorging
0